Утре, 11 септември  2019 г.,  в зала 601 на Община Асеновград от 14.00 часа, ще се проведе публично обсъждане от местната общност на изготвения от кмета на общината д-р Емил Караиванов годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Асеновград за 2018 г.

Материалите по отчета за изпълнението на бюджета за 2018 г. са изложени на табло в Информационния център на общината и публикувани на сайта на общината: www.asenovgrad.bg