Многобройни са сигналите от пациенти за забавяне на ТЕЛК-ови решения с месеци. За да се подпомогне работата на териториалните експертни лекарски комисии в много болници се разкриват кабинети на ТЕЛК. В МБАЛ „Асеновград“ отскоро зарабони ТЕЛК-ово звено, което да е в помощ на Регионалната здравна инспекция. Важно е да се каже, че на този етап в него не се приемат заявления, документи или експертизи за освидетелстване или преосвидетелстване на пациенти. Подготовката на хората с увреждания за явяване пред комисиите на ТЕЛК се извършва от техния личен лекар. Все още тези документи се подават от личния лекар електронно или на място в съответната комисия по местоживеене. Към този момент, това не се извършва в асеновградския кабинет. РЗИ-Пловдив преразпределя постъпилите заявления към различните комисии, които съществуват в областта. На адресът на МБАЛ “Асеновград“ ще се изпращат само изискуеми документи изрично упоменати в писмо, което е получил съответния пациент от комисията.