Днес започват заседанията на постоянните комисии към ОбС-Асеновград, предшестващи месечните сесии на местния парламент. Ето и при какъв график ще протекат те:

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

20.03.2017 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)

от 15.00 ч. ет. 6, стая 603

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

20.03.2017 Г.(ПОНЕДЕЛНИК)

от 16.00 ч. ет. 6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

21.03.2017 Г. (ВТОРНИК)

от 15.00 ч. ет. 6, стая 603

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

21.03.2017 Г. (ВТОРНИК)

от 16.00 ч. ет. 6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЕКОЛОГИЯ

22.03.2017 Г. (СРЯДА)

от 15.00 ч. ет. 6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРАВНА

22.03.2017 Г.(СРЯДА)

от 16.00 ч. ет. 6, стая 603

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

27.03.2017 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)

от 16.00 ч. ет. 6, стая 602

 

Заседанията на Постоянните комисии към ОбС са открити за граждани и всеки може да присъства на тях, ако има интерес към обсъжданите теми. 24-тото редовно заседание на ОбС-Асеновград е насрочено за 29 март, а в предварителния дневен ред за него са включени общо 69 точки.