Блестящо бе представянето на СК „Хамон“-Асеновград на последното национално състезание за годината, което се проведе в Пловдив. Състезателите успяха да завоюват 19 медала, от които 7 златни, 3 сребърни и 9 бронзови! Също така при възрастовата група до 10 години Александра Иванова и Исмаил Йовков успяха да грабнат купите за най-техничен състезател!

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXOtq2tzGCTQ%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR3NsMu-ZeUDjCJMFcpWiEIgs8M1ifVHPsh-pvsuSp5g-cjYhIr1Kj–y4I&h=AT0QO5GwJDPYDFVTxXqZ14oy9dwPhLidSmhx4BacVpn-OkW4qp6b7RzjXKuRhst8UB2PaITCVkEfghhqboUqkotMhgC4B3nU_WiKRFztLBpAOq6gVVJrxhevR80jTGs1uNo