На официалния сайт на Община Асеновград /www.assenovgrad.com/ вече е на разположение специален раздел ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017. Там, в различни подраздели, ще бъде публикувана информация относно избирателни и забранителни списъци, промени в избирателните списъци, нормативни документи и заповеди, различни съобщения, полезни връзки и информационно-разяснителна кампания. Първата публикувана информация, касаеща наближаващия парламентарен вот, е в подраздел  Нормативни документи и Заповеди и е Заповед на Кмета на община Асеновград за образуване на избирателни секции за произвеждане на избори за Народно събрание на 26.03.2017 г. Там може да бъдат открити и приложенията, уточняващи списъците с обхвата и местонахождението, както и адресите на избирателните секции.