забележителности

Общинска администрация отправя запитване до асеновградчани за мнения , относно обявяването на защитени природни обекти и територии.

Във връзка с писмо от Министерството на околната среда и водите и Регионалната инспекция по околна среда и водите – Пловдив, общинската администрация приканва асеновградчани да се включат в ново допитване и да дадат свои предложения за обекти, които да бъдат обявени за защитени.

Това могат да бъдат територии с характерни ландшафти; скални форми, земни пирамиди, местообитания на застрашени, редки или уязвими растителни и животински видове; пещери, водопади, находища на вкаменелости и други. Предложения могат да се подават до 03.04.22 г. по няколко начина: на официалния e-mail – obshtina@asenovgrad.bg ; на онлайн Портала за предложения, сигнали и въпроси – https://signals.asenovgrad.bg/ ; на лично съобщение във Facebook страницата на община Асеновград – https://www.facebook.com/ObshtinaAsenovgrad ; на място в деловодството на община Асеновград – на II етаж в „Информационен център“.

Необходимо условие е обектът да бъде подробно описан. Всеки, включил се в кампанията, трябва да остави имена и телефон за обратна връзка. Последната дума кое от предложенията да бъде взето под внимание и съответно, обявено за защитен обект има Министерството на околната среда и водите.