В сайта на Агенцията за хората с увреждания бе създаден регистър, в който те сами да могат да въвеждат дали дадено място е достъпно за тях или не. Регистърът съдържа само обекти, които гражданите са въвели. Всеки може да го направи по електронен път, като попълни в специално разработена от Агенцията карта, данните за обекта – наименование, дейност, адрес, както и информацията за достъпността му. В регистъра вече е достъпна и интерактивна карта, на която се визуализират нанесените обекти.  Гражданите могат да търсят съответните места по област, община, населено място, отрасъл и категория. След кликване върху знака се появява подробната карта с информация за обекта, включително за елементите на достъпност – достъпен вход, осигурени паркоместа, осигурени услуги за незрящи хора, услуги за превод на български жестов език, достъпни туристически маршрути, адаптирани санитарни помещения, гишета и др.