В сила са вече новите промени обхващащи семействата, които имат право на семейни помощи. До сега се изискваше максимален доход за детски надбавки от 510 лв. на човек от семейството.  Новият праг за детски надбавки за 2024г. се вдига до 710 лв. доход на човек. Влизат в сила и допълнителни условия за получаване на детски надбавки за хората с доход от 710.01 лева до 810лв. Те ще получават 80% от нейния размер. Размерът на месечните помощи за отглеждане на деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст се запазват същите: за едно дете – 50 лева, за две деца – 110 лева, за три – 165 лева, за четири 175 лева, като за всяко следващо дете помощта за семейството расте с 20лв. Размерът на детските надбавки за близнаци остава 75 лв. на дете.

За 2024 г. ще се изплащат и по-високи надбавки да отглеждане на деца с увреждания. Дете с над 90% степен на увреждане ще получава 1180 лева, дете с увреждане от 70 до 90% увреждане – 570 лева, а дете с увреждане от 50 до 70% – 450 лева на месец.

Независимо от доходите на семейството семейните помощи се предоставят и за деца с или без право на наследствена пенсия от починал родител; деца, настанени в семейства на роднини, близки или в приемни семейства; деца, които се отглеждат от техните самотни осиновители. Семейните помощи за самотни майки отглеждащи деца до 3 годишна възраст се увеличават от 99 лева на 181,44 лева. Еднократната помощ за раждане на дете през 2024г. се увеличава с 50%. За първо дете тя е 375лв., за второ дете е 900лв., за трето – 450лв. и за всяко следващо по 300лв. Помощта се полага на всяко семейство с новородено дете, независимо от доходите.