С близо 20% ще се повиши минималната работна заплата от 1-ви януари 2024 г. От 780 лева, колкото е размерът и към момента,  тя ще се увеличи със 153 лева и от новата година ще стане 933 лева. Сред мотивите за увеличението е посочена инфлацията. Новият размер е определен съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, според които минималната работна заплата за страната за следващата календарна година се определя в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година, съобщиха от правителствената пресслужба.

Промени ще има и в Кодекса на труда свързани с усъвършенстване на нормативната уредба във връзка с работата от разстояние.  С промените се регламентира т.нар. „право на изключване“, т.е. правото на работника или служителя да не осъществява електронна комуникация с работодателя по време на регламентираните почивки, за да не се допуска нарушаване на законоустановените почивки и за подобряване на възможностите за съчетаването на професионалния и личния живот. Новите разпоредби осигуряват равнопоставеност на правата на всички работници и служители при веригите от подизпълнители за гарантиране на изплащането на техните трудови възнаграждения. При неплатени заплати те ще имат право да заведат иск срещу изпълнителя, на когото техният работодател е пряк подизпълнител. По този начин се предоставя допълнителна закрила на работниците и се минимизират предпоставките за неизплащане на техните трудови възнаграждения в случаите на неуредени търговски заимоотношения при веригите от подизпълнители.  С промените се осигурява по-голяма гъвкавост и сигурност при работата от разстояние, включително по отношение на организацията на здравословните и безопасните условия на труд, отчитането на работата и контрола на работното време.