Обновяване на инфраструктурата в кв. „Баделема” и кв. „Изток”, в съответствие с възможностите на Общинския бюджет, се прави чрез проектиране на определени зони. Това заяви кметът на града д-р Емил Караиванов. „Имаше предвидени проекти за кв „Бделема” , кв. „Св. Трифон” и кв. „Стадиона“, но процедурата се забави, заради обжалване на фирмите участници. В момента процедурата е приключила и фирмата, която беше избрана за изпълнител, работи по заданията на кв.„Баделема”. Проектите трябва да са готови в рамките на месец. Ако няма европейско финансиране за тяхното реализиране, ще се търси допълнително, а изпълнение им ще се извършва поетапно. За кв. „Изток” няма изработен проект, но също се предвиждат дейности, свързани с обновяване на инфраструктурата в квартала“, допълни д-р Караиванов.