НАП
НАП

Данъчните облекчения за деца не са помощи, а  представляват връщане на платен към държавата данък. Тези данъчни облекчения се ползват еднократно за календарната година. Родителите могат да заявят ползването на данъчно облекчение по два начина.

Единият е за всеки работещ на трудов договор родител, в срок до 31 декември тази година, може да подаде декларация за ползване на данъчно облекчение пред работодателя си и да получи сумата през него. Като ако детето е с увреждане, се предоставя и копие на валидно решение от ТЕЛК/НЕЛК.  Също така родителя подаващ декларацията, трябва да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.

Ако пропуснете този срок, работодателят ви е отказал да съдейства или пък сте самоосигуряващ се, трябва до 30 април следващата година да подадете към НАП, годишна данъчна декларация за доходите за физически лица.

Родител, който  през цялата 2022 година е бил по майчинство, не може да ползва данъчното облекчение, тъй като доходът, който е получавал, е необлагаем, тоест върху него не е  плащан данък. В този случай облекчението може да се ползва от другия родител.

Размерът на облекчението за деца за 2022 г. е в зависимост от броя им, като за едно ненавършило пълнолетие дете е 6000 лв. сумата за получаване ще е до 600 лв., за две – 12000 лв. сума за получаване до 1200 лв., а за три и повече – 18000 лв.  като сумата за получаване ще е в размер до 1800 лв.
Размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания е 12000 лв. сумата  за получаване ще е до 1200 лв.