Земеделските стопани вече могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”. Средствата се предоставят на два етапа – пролетен и есенен. Вторият етап, който е отворен за кандидатстване до 27-ми ноември 2023г., покрива част от разходите на овощарите, направени за растително-защитни продукти, които се използват през есента. При него стопаните получават по 140 лв. на хектар за закупени продукти за борба с вредителите в периода на масов листопад и гниене на листата. За да получат тези средства стопаните трябва да са закупили продуктите за растителна защита само от търговци регистрирани като такива и притежаващи удостоверение разрещаващо търговия с този вид продукти. Съгласно регламента се приемат и разходите за продукти за растителна защита, които се използват за контрол и ограничаване разпространението на вредители при трайни насаждения, и които са извършени през текущата година. Заявления за кандидатстване се приемат в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“. Бюджетът на държавната помощ е 8 млн. лева. До 20-ти декември 2023г. фондът  ще изплати на земеделските стопани финансовата помощ по схемата.